Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda eğitimler bulunmaktadır. 36 aylık eğitim programına dahil olmaya hak kazanan öğrenciler “Tasarım ve Üretim”, “Robotik ve Kodlama”, “Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti”, “İleri Robotik”, “Siber Güvenlik”, “Enerji Teknolojileri”, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri”, “Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama”, “Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi” ve “Yapay Zeka” olmak üzere 10 farklı alanda ücretsiz teknoloji eğitimleri alırlar. Bu süreç ilk 12 ay, ikinci 12 ay ve son 12 ay olarak toplamda 3 aşamadan oluşmaktadır.

 

  • Temel Eğitim Dönemi:  İlk 12 aylık süre içerisinde temel eğitim olarak belirlenen “Tasarım ve Üretim”, “Robotik ve Kodlama”, ve “Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti”, ortalama 12 hafta boyunca detaylı olarak öğrencilere aktarılır. Tamamlanan her temel eğitimden sonra  öğrenciler takımlar halinde proje çalışması yaparlar. Belirlenen sürede ve belirlenen konuda çözümler oluşturup projelerini tamamlayan takımlar ortaya çıkardıkları ürünlerini sergilerler. Buradaki amaç, öğrenilen bilgileri pratiğe dönüştürmek, takım çalışması kültürü kazandırmak, problem tabanlı öğrenmeyi güçlendirmek ve öğrencilerin hayal etme, araştırma ve üretmeye yönelik yönlerinin gelişmesini sağlayarak kazanımlarının pekiştirilmesidir. Temel eğitimlerden sonra “İleri Robotik”, “Siber Güvenlik”, “Enerji Teknolojileri”, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri”, “Yazılım teknolojileri ve Mobil Uygulama”, “Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi” ve “Yapay Zeka” dersleri için oryantasyon eğitimleri yapılır.

 

  • Uzmanlık Dönemi: İkinci 12 aylık süre içerisindeki bu dönemde öğrenci, temel eğitimlerden sonra giriş seviyesinde anlatılan “İleri Robotik”, “Siber Güvenlik”, “Enerji Teknolojileri”, “Havacılık ve Uzay Teknolojileri”, “Yazılım teknolojileri ve Mobil Uygulama”“Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi” ve “Yapay Zeka”  eğitimlerinden, ilgi ve yeteneklerine göre üç tanesini seçer ve ikinci 12 ayın tamamında bu üç eğitimi derinlemesine öğrenir. Yine her eğitim sonrasında öğrenciler takımlar halinde proje çalışması yaparak projelerini sergilerler. Ayrıca bu dönemde teknoloji yarışmalarına katılmış ve başarılar elde etmiş üniversite takımları atölyeleri ziyaret ederler ve öğrencilere tecrübelerini aktarırlar.

 

  • Takımlar Dönemi: Son 12 aylık süre içerisindeki bu dönemde öğrencilerin 2 yıl boyunca öğrendikleri bilgiler ve edindikleri takım olma kültürü doğrultusunda, uzmanlaştıkları alanlarda oluşturdukları takımlara koçluk desteği sağlanır. Ulusal ve uluslararası yarışma ve projelere katılmaları için desteklenirler.