Robotik ve Kodlama eğitiminde kazandığı gerçek hayattaki problemlere algoritmik çözümler üretip bunları bilgisayar ortamına aktarma becerisinin ötesinde, temel elektrik - elektronik ve temel yazılım bilgisi ile gerçek hayata daha yakın çözümler üretebilmesini sağlama amacına ulaşılması hedeflenmektedir. Bu ders kapsamında öğrencilerin; Deneyap Kart temel kavramlarını, temel elektrik kavramlarını, breadboard, led, direnç kullanımı, motorlar-DC/Servo motor, robot kol yapımı, LCD ekran ve hata ayıklama, nesnelerin interneti (IoT) temel kavramları, nesneler arası iletişim uygulamalar, IoT’nin günümüzde ve gelecekteki önemine yönelik farkındalığın kazandırılmasını kapsayan eğitimler almaktadır. Ders 13 hafta sürmektedir. Ders sonunda araştırma temelli proje geliştirmektedirler.