Yenilenebilir enerji kaynakları ve ihtiyaç duyulma nedenleri hakkında farkındalık oluşturmak bu eğitimin en temel amacını oluşturmaktadır. Öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini kavraması ve yenilenebilir enerji hakkında yapılan çalışmalar hakkında fikir ve konuya ilişkin temel bilgilere sahip olması beklenmektedir. Yenilenebilir enerjiler kadar yenilenemez enerjiler, sürdürülebilir çevre eğitimi, farklı enerji alanlarına ilişkin teknolojilerin işletme, dağıtım, yönetim gibi disiplinler arası konulara ilişkin farkındalık oluşturmak da eğitim hedefleri arasındadır. Öğrencilerin özellikle elektrikli araçlar konusunda deneyim kazanması hedeflenmektedir.
Ders 12 hafta sürmektedir. Ders sonunda araştırma temelli proje geliştirmektedirler.