Geliştirilen projelerin mobil uygulamalar ile kontrolü ve entegre çalışma sistemi hakkında uygulamalar yapılarak, mobilite kavramı ışığında erişim konusunda farkındalık kazandırılması, App Inventor, Flutter, Thing Speak vb. uygulamaları tecrübe etmek, Java veya Dart programlama dillerini kullanmak, Apple ve Android tabanlı işletim sistemlerinde uygulama geliştirmek hedeflenmektedir. Ders 5 hafta sürmektedir. Ders sonunda araştırma temelli proje geliştirmektedirler.