Nanoteknoloji ve malzeme bilimi eğitimleri ile öğrencileri malzemeler dünyasında bir yolculuğa çıkartıyoruz. Eğitim kapsamında malzemelerin atomic yapısının  malzemelerin; mekanik, manyetik, optic ve kimyasal özelliklerini nasıl etkilediğine dikkat çekiyoruz. Bu ders kapsamında öğrenciler atomic ve nano yapı, özellik, performans ve süreçlerin birbiri ile nasıl bağlantılı olduğunu deneyler ile gözlemleyecek ve elektron mikroskobu, atomik kuvvet mikroskobu gibi ileri karakterizasyon yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. Bilim ve mühendisliğin doğadan nasıl ilham aldığına ve örnekler ile yakından bakılacak ve bu gözlemlere eğitim boyunca yer verilecektir. Eğitim sonunda öğrenciler nano boyuttaki malzemelerin özelliklerini, bu özelliklerin arkasında yatan bilimsel gerçekleri ve çeşitli uygulama alanlarını yakından tanıyacaktır. Öğrencilerin nanoteknoloji ve malzeme bilimi konusunda temel yorumları yapacak kazanımlara sahip olması hedeflenmektedir. Eğitimin planlanan süresi 7 haftadır. Eğitim boyunca öğrenciler çeşitli proje, deney ve ödevlerle öğrendiklerini uygulama fırsatı bulacaktır.