Yazılım Teknolojileri eğitiminde öğrencilere temel programlama mantığı, problem çözümüne yönelik algoritmaları tasarlama ve tasarlanan algoritmaları, C++ programlama dilini kullanarak kodlama öğretilir. Bu eğitim doğrultusunda öğrencilerin; gerçek hayat problemlerini algoritmaya dönüştürerek akış diyagramları oluşturabilmesi, C++ programlama dilini kullanarak akış diyagramını koda dönüştürebilmesi, C++ fonksiyonların kullanımını sağlayabilmesi, nesneye yönelik programlama ile kodlama gerçekleştirebilmesi, işaretçi ve dosyalama kavramlarını kullanarak proje tasarlayabilir hale gelmesi hedeflenmektedir. Eğitim 12 hafta sürmektedir. Eğitim sonunda görev temelli yarışma düzenlenmektedir.