Deneyap Türkiye projesi kapsamında, Deneyap derslerinin atölyelerin yanısıra online platforma da taşınması ve bu sayede daha geniş bir öğrenci kitlesine eğitim imkanı sağlanması planlanmaktadır.

Bu kapsamda içerik üretiminin ilk aşamasında online eğitim müfredatının oluşturulması gerekmektedir. Online eğitim müfredatı Deneyap Teknoloji Atölyelerinde verilen uygulamalı atölye eğitimlerine mümkün olduğunca yakın olmalı, öğrencilerin deneyerek öğrenmesine imkan verebilmelidir. Bu sebeple eğitim müfredatı video anlatımları yanında etkileşimli öğrenme araçlarıyla zenginleştirilmelidir. Konu anlatımları öğrencinin etkileşim sağlayabileceği, soru-cevap, çoktan seçmeli sorular, soru-cevap eşleştirme, kaynak kod yazdırma gibi içeriğe sahip olmalıdır. Bu konuda katılımcılarımız, öğrencilerin derse ilgisini üst düzeyde tutacak diğer etkileşim araçlarını da kullanabilirler.

Derslerde öğrencilerin deneyerek öğrenmelerini sağlayan çalışmalar olmalıdır. Ancak bu çalışmalar hazırlanırken öğrencilerin malzemeye ulaşım imkanı göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, bir tasarım çalışması bilgisayar ortamında öğrenciye yaptırılabilir ama 3 boyutlu fiziksel bir baskı aldırmak her zaman mümkün olmayabilir.

Katılımcılarımızdan yukarıdaki amaçlara uygun olacak şekilde, ilk etapta “ELEKTRONİK PROGRAMLAMA”  eğitiminde minimum 3 konu başlığı için etkileşim araçlarıyla desteklemiş içerik hazırlamaları beklenmektedir. İçerik hazırlanırken dersler bölümlere ayrılmalı ve her bölüm en fazla 10 dakikalık bir anlatım videosu içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Çalışma yapılırken Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim gören öğrencilerin yaş seviyesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Katılımcılarımızdan ilk aşamada video çekimleri veya benzeri eğitim görsellerini hazırlamaları beklenmemektedir. Bunun yerine, katılımcılarımız, konu başlıkları ve her başlık için detaylı konu anlatımları ve kullanılacak görsel araçların betimlemelerini yazılı bir şekilde hazırlayacaklardır. Kısacası, eğitim müfredatı için detaylı bir senaryo çalışması yapılmalıdır.

Örnek senaryo çalışması için tıklayınız.

Bu bağlamda online platforma uygun eğitim içeriği oluşturmak için düzenlenen “Senaryo Yarışması” sonucunda  hazırlanan Elektronik Programlama dersi eğitim senaryoları, Deneyap Türkiye Eğitim Programları Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. İstenilen kriterleri sağlayan ve en başarılı bulunan senaryo “5000 TL”  ile ödüllendirilecektir. Bir sonraki aşamada ise seçilen senaryonun profesyonel prodüksiyonu gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi : 20 Temmuz

Sonuç Açıklanma Tarihi : 20 Ağustos

Başvurmak ve senaryo yüklemek için tıklayınız.