T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu ‘Geleceğin Teknoloji Yıldızları’ programı kapsamında geleceğin mühendislerinin, teknoloji girişimcilerinin ve bilim adamlarının yetiştirileceği 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda, projenin ilk faz çalışması olarak Temmuz 2019 itibariyle Adana, Alanya, Ankara, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da atölyeler kurulmuş ve eğitimler devam etmektedir. 2. faz çalışması olarak atölye kurulması planlanan Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat illeri için hazırlıklar devam etmektedir. Sürecin 4 aşamada tüm ülke genelinde tamamlanması hedeflenmektedir. Geleceğin Teknoloji Yıldızları programına dâhil olan ortaokul ve lise seviyesindeki öğrenciler, Tasarım ve Üretim, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yazılım Teknolojileri ve Mobil Uygulama, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Yapay Zekâ ve İleri Robotik alanlarında 24 ay derinlemesine eğitim alacak ve ilgili eğitimler sonrasında 12 ay süresince takım arkadaşları ile birlikte kendi projelerini üreteceklerdir.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri İstanbul’da 2,5 yıldır eğitimlerini sürdürmektedir. Bunun yanında Deneyap Türkiye Projesi kapsamında Temmuz 2019 itibariyle Adana, Alanya, Ankara, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da başlamış ve devam etmektedir. Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa Tokat ve Yozgat’daki eğitimlerin bahar ayı itibariyle başlanması hedeflenmektedir.

Ortaokul grubunda yer almak isteyen öğrencilerden 4. ve 5. Sınıfta okuyanlar, lise grubunda yer almak isteyenler öğrencilerden ise 8. Sınıf, 9. Sınıf ve Lise Hazırlık Sınıfı’nda okuyanlar yazılı sınava başvuru yaparak Deneyap Türkiye Öğrenci Seçme Süreci’ne dâhil olabilir. Öğrenci seçme süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar 36 aylık Deneyap Türkiye eğitim programına katılmaya hak kazanırlar.

4 ve 5. Sınıfa giden öğrenciler ile 8., 9. Sınıf ve Lise Hazırlık Sınıfı öğrencilerinden eğitim programına dahil olmak isteyenler sınav ile ilgili duyuruyu takip eder ve belirtilen tarihlere kadar başvurularını yaptırırlar. Süreç yazılı sınav ve uygulamalı sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur. Öğrencilerden, ilk olarak yazılı sınava girmeleri beklenir. Bu sınavdan başarı elde edenler, uygulamalı sınava girmeye hak kazanırlar. Uygulamalı sınav esnasında verilen projeyi tamamlamaları beklenir. Değerlendirmeler sonunda, atölye kontenjanı da göz önünde bulundurularak nihai sonuçlar açıklanır.

Deneyap eğitim programı zaman açısından uzun dönemli olup içerik açısından oldukça geniş ve teknik bir müfredata sahiptir. Fiziki yeterlilikler kapsamında eğitime başlayan bir sınıf 2 sene boyunca eğitim almakta, bu sebeple sınıfların 2 senelik kapasitesi dolmaktadır. Böylelikle ilgili sınıf mezun olmadan yeni öğrenci alınamamaktadır.

Eğitimlerimiz okul dönemlerinde hafta sonu cumartesi veya pazar günleri öğleden önce veya öğleden sonra olacak şekilde haftalık 4 saat olarak yürütülmektedir. Yaz tatili dönemlerinde ise eğitimler hafta içi hızlandırılmış bir program ile uygulanmaktadır.

Eğitim merkezlerimiz iletişim bilgileri ve adreslerine linkten ulaşabilirsiniz

Eğitimler ücretsizdir. Deneyap Türkiye projesinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir

Eğitim merkezlerine öğrencinin getirilmesi ve ders tamamlandığında alınması, veli sorumluluğunda olup bu konuda herhangi bir hizmet sağlanmamaktadır.

Deneyap Türkiye öğrenci seçme sınavına https://deneyapturkiye.ataaof.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

‘Başvuru Şartları’ bölümünü ve ‘Sınav Başvuru Kılavuzu’nu dikkatlice okumalısınız. Başvuru esnasında hatalı ve eksik bilgi girmemelisiniz. ‘Sınav Başvuru Kılavuzu’nu okumak için tıklayınız

‘Başvuru Güncelle’ butonuna tıklayarak bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Ödemeyi yapmanız için önce web sitesindeki ‘Başvuru Yap’ bölümü üzerinden bilgilerinizi girerek ön başvurunuzu tamamlamanız gerekmektedir. Ön başvurusunu tamamlamayan adayların ödeme yapması mümkün değildir. Ödemeyi Başvuru Bitiş Tarihi olan 6 Ocak saat 23:59’a kadar yapmanız gerekmektedir.

Ön başvurusunu tamamlayan adaylar ‘Ödeme Yap’ butonundan banka ve kredi kartı bilgilerini girerek online olarak veya T.C. Halk Bankası şubeleri ve ATM’leri aracılığıyla ödeme yapabilir.

Ödemenizi tamamladığınızda başvurunuz otomatik olarak tamamlanacaktır. Ödemeyi yaptığınızda ‘Başvurumu Sorgula’ bölümüne girerek başvuru durumununuz kontrol ediniz.

'Sınav Kılavuzu ve Kuralları' belgesindeki Sınav Kuralları bölümünü dikkatlice okuyunuz. 'Sınav Kılavuzu ve Kuralları'nı okumak için tıklayınız.

Yanınızda ‘Sınav Giriş Belgesi’ ve geçerli bir Kimlik Belgesi ile sınava gireceğiniz adreste sınav saatinden en az 1 saat önce bulunmalısınız. Sınav başladıktan sonra adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava 4. Sınıf, 5. Sınıf, 8. Sınıf, Lise Hazırlık Sınıfı ve 9. Sınıf öğrencileri başvurabilir. Bu sınıf düzeyi dışında başvuru yapan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır

Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitimler “Ortaokul” ve “Lise” grubu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ortaokul ve Liseye yeni başlayan öğrenciler okullarından mezun olana kadarki 3 sene boyunca Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde eğitim alırlar. Ara sınıf öğrencileri Deneyap eğitimlerini tamamlayamadan mezun olmaktadır.

Sınav sorularında muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülür. Sınav, bilgilerin değil becerilerin ölçüldüğü sorular içerir.

Sınavda Matematik, Fen, Algoritma ve Genel Kültür konularından toplam 60 (altmış) adet soru sorulacaktır

Adaylara 120 (yüz yirmi) dakika sınav süresi verilecektir.

Sınav başvurusunu ödemesini yaparak tamamlayan kişilerin ödemeleri iade edilmemektedir.

Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama yazılı sınav olup yazılı sınavda başarılı olan adaylar ikinci aşama olan uygulama sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Yazılı Sınav puanının % 70’i ve Uygulama Sınavı puanının % 30’u hesaplanarak toplam puanınız hesaplanacaktır.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerimizden 1. aşama olan yazılı sınavı başarı ile geçenlerin katılmaya hak kazandığı uygulama temelli proje çalışmasıdır. Öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımı yaparlar. Tamamlanan projelerini jüri üyelerine belirlenen süre içerisinde anlatırlar. Öğrencilerin kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma gibi çeşitli becerileri dikkate alınarak değerlendirme yapılır.

1-Uygulama Sınavı Giriş Belgesi: Belgenizi “https://www.deneyapturkiye.org/” adresinden alabilirsiniz. 2-Kimlik Belgesi

Kimlik belgesi ve uygulama sınavı giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

Öğrenci, sınav başlangıç saatinden 30 dk. önce salon bahçesinde bulunmalıdır.

Öğrenciler için verilen uygulama sınavı süresi sınav giriş belgesinde yer almaktadır.

Her öğrencinin masasında su bulunacaktır. Tuvalet ihtiyacı veya başka özel bir ihtiyaç durumunda salonda bulunan görevlilerden yardım isteyebilirsiniz.

Sonuçlar sınav bitiş tarihinden yaklaşık 7 gün içerisinde www.deneyapturkiye.org web sayfasından adresinden açıklanacaktır.

Sınav salonuna veliler alınmamaktadır.

Sonuçları www.deneyapturkiye.org adresinden öğrenebilirsiniz.

Yazılı Sınav puanının % 70’i ve Uygulama Sınavı puanının % 30’u alınarak toplam puanınız hesaplanacaktır.

Atölye kayıtları ile ilgili ihtiyacınız olan bilgileri www.deneyapturkiye.org adresinden öğrenebilirsiniz.

Sınavın gerçekleştirileceği alanın bahçesinde ve sınav salonlarında sosyal mesafe kurallara dikkat etmelisiniz. Sınav günü maskenizi takarak geliniz.

Sınav süresince sınavın yapılacağı alandan ayrılmamanızı tavsiye ederiz. Sınavın gerçekleştirileceği alanda sosyal mesafe kurallarına dikkat ediniz ve maskenizi takarak geliniz.

1-)Nakil talep edilen atölyede uygun kontenjan olması durumu,

2-)Deneyap Teknoloji Atölyeleri 1. Fazı kapsamında 12 İlde, 2. Fazı kapsamında 18 İl de açılmıştır. Öğrencinin nakil talebinde bulunması durumunda sadece kendi ilinin bulunduğu fazdaki iler arasında yeterli kontenjan varsa geçiş yapma hakkına sahiptir. Fazlar arası geçiş ve İstanbul ili geçişi sağlanamamaktadır. Fazlar arası geçiş yapılamasının nedeni eğitim başlangıç yılları arasındaki farktan kaynaklanmaktadır.

1. Faz Adana, Ankara, Antalya, Alanya, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla, Trabzon illerinden oluşmaktadır.
2. Faz Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat illerinden oluşmaktadır.

Eğitimlerin başlama tarihi belli olması halinde ilgili bilgiler www.deneyapturkiye.org adresinden paylaşılacaktır. Ayrıca, cep telefonu numaralarınıza ve e-posta adreslerine bilgi mesajı iletilecektir. Ek olarak, her ders başlangıcında veli toplantısı gerçekleştirilmektedir.